Forældregruppe til børn født før 37. graviditetsuge

Forældregruppe til børn født før 37. graviditetsuge

Til forældre med børn født før 37. graviditetsuge

Mødes 1 gang om måneden i Sundhedsplejens Hus, Egensevej 8, kl.10-12

Plan for foråret 2018:

9. januar– shpl. Connie og Karen

6. februar – shpl. Karen + fys- eller ergoterapeut

6. marts – shpl. Connie og Karen

10. april – shpl. Connie + fys- eller ergoterapeut

8. maj - shpl. Connie og Karen

12. juni - shpl. Karen - fys eller ergoterapeut

 

Kontaktperson: Sundhedsplejerske Karen Cortsen – Møller tlf. 30174657

Sundhedsplejens sekretær 62234070