Nyt Liv

Nyt Liv

”Nyt Liv” er Svendborg Kommunes projekt rettet mod gravide, med særligt behov for omsorg og støtte i graviditeten.

Projektets formål er gennem en tidlig indsats at støtte den gravide og familien til at komme styrket igennem graviditeten og være klar til overgangen til ny familie. Fokus er på sociale og psykiske udfordringer, hvor tilbud målrettes den enkelte gravide og families behov.

Projektet gennemføres i samarbejde med Nyborg, Fåborg-Midtfyn, Ærø og Langeland kommuner samt Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, Odense Universitetshospital.

Nyt Liv er finansieret af Sundhedsministeriets satspulje rettet mod sårbare gravide, og implementeres over tre år: 2014-2017.

Projektets fokusområder:

  1. Kortlægge behov hos sårbare gravide i svangeromsorgens niveau 3, og tilbyde relevant støtte til den gravide og partner.
     
  2. Organisere og udvikle tværfaglige og tværsektorielle forløb og indsatser rettet mod sårbare gravide.
     
  3. Efteruddanne projektpersonale i sundhedsplejen og Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, OUH.