Projekt Turbotjek

Projekt Turbotjek

Turbotjek vil sætte fokus på mænds trivsel og sundhed

Fokus på trivsel og sundhed

Hvad er formålet med Turbotjek?
Mænd med en erhvervsuddannelse er blandt dem i Danmark, der har den dårligste sundhed. De er mere syge og lever kortere. Dét vil vi arbejde på at ændre!

Formålet er at fokusere på mænds trivsel og sundhed, for at mænd i højere grad bliver opmærksomme på egen trivsel og sundhed.

Vi tilbyder gratis Turbotjek på:
Kropsalder - Lantidsblodsukker - Madvaner - Lungefunktion - Vægt - Trivsel - Rygning - Blodtryk - Motionsvaner                

Sundhed og trivsel hænger sammen. Får vi ondt i ryggen, eller bliver vi stressede på arbejde, tager vi det med hjem og omvendt.

Vi vil gerne møde mændene, der hvor de er – på deres arbejdsplads. Her er gode muligheder for at lave aktiviteter, så man kan ændre på sine vaner. Vaner og rutiner er nemmere at ændre, når man gør det sammen med andre.

Hvad er Turbotjek?
Turbotjek er et samarbejde mellem Svendborg Kommune, Fynsk Erhverv, 3F Sydfyn, FOA Sydfyn, Dansk Metal Sydfyn, Diabetesforeningen Svendborg, Kræftens Bekæmpelse Svendborg og Lungeforeningen.

Turbotjek sætter fokus på mænds trivsel og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdspladsen er en vigtig aktør, når det handler om sundhed og trivsel.

Turbotjek startede d. 1. august 2015 og slutter ved årsskiftet 2017. Turbotjek er støttet af Sundheds- og Ældreministeriet.