Fagligt - udvikling

Fagligt - udvikling

Fokus på specialisering og vidensdeling

Træningsafdelingens terapeuter er inddelt i fire teams mhp. at tilgodese det øgede behov for specialiserede indsatser i forhold til borgernes mangeartede træningsbehov.

Det ligger os meget på sinde, at den enkelte borger tilbydes den bedste faglige indsats.
Det gøres ved, at terapeuterne kan bringe fagligheden i spil ved egen specialisering og ved vidensdeling og sparring internt i afdelingen.