Hold dig igang - vedligeholdende træning

Hold dig igang - vedligeholdende træning

Hvilke muligheder har jeg for at holde mig igang?

 

 • Vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 stk. 2: 

  Hvem kan få træning? 

  • Borgere der har behov for hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
  • Træningen skal understøtte nuværende funktionsniveau og om muligt forebygge yderligere funktionsevnetab.

Omfanget af træningen:

 • Ydelsen gives én gang ugentligt på et Luntehold i Svendborg Senior Idræt i op til 3 måneder. Efter 3 måneders vederlagsfri holdtræning, kan borgeren fortsætte træning på samme Luntehold i Svendborg Senior Idræts regi mod normal kontingentbetaling.

Den vedligeholdende træning vil oftest ligge i en forlængelse af et afsluttet genoptræningsforløb. Mulighed for bevilling af vedligeholdende træning vurderes af terapeuterne i Træningsafdelingen.

Det kommunale tilbud om vedligeholdende træning på hold indgår sammen med kommunens øvrige tilbud i en samlet indsats.

 

 • Vederlagsfri fysioterapi på privat fysioterapiklinik: 
  • Vederlagsfri fysioterapi kan du kun få efter lægehenvisning. Du skal derfor kontakte egen læge, som kan skrive en henvisning, såfremt han/hun vurderer, at du er berettiget til det.
  • Vederlagsfri fysioterapi ydes for at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner hos børn, unge og voksne med et varigt, svært fysisk handicap.
  • Lovgrundlag er Sundhedslovens § 140a.
  • Yderligere information