Tilskud til varmtvandstræning for ældre

Tilskud til varmtvandstræning for ældre

Ansøgning om tilskud til varmtvandstræning for ældre:

Tilskud til basisleje ved holdtræning for ældre: Fra 1. august 2017 kan fysioterapeuter og andre autoriserede sundhedspersoner søge om tilskud til at etablere varmvandstræning for kommunens ældre borgere – der er over 65 år. Ordningen er kommet i stand som et led i regeringens værdighedspulje og har til formål at give flere ældre borgere mulighed for træning i varmtvandsbassin. For nærmere oplysninger om rammerne for aftalen se vedlagt bilag samt ansøgningsskema. Særskilt tilskudsordning under den vederlagsfrie fysioterapi i varmtvand: Social‐ og Sundhedsudvalget har i forbindelse med prioritering af værdighedsmidlerne afsat midler til en særskilt tilskudsordning til træning i varmtvandsbassin, som særligt skal sikre, at ældre borgere (65+ årig) kan tilbydes træning i varmtvandsbassin. For nærmere oplysninger om rammerne for aftalen se vedlagt bilag samt ansøgningsskema.