Hjerneskadekoordinatorer

Illustration af hjerneskadeområdet

Hjerneskadekoordinatorer

Britt Drost Nielsen og Sara Friis Neerfeldt

Hjerneskadekoordinatorerne yder råd og vejledning til borgere med erhvervet hjerneskade samt til pårørende og fagpersoner. Tilbuddet kræver ikke henvisning.

 

Målgruppe:

Borgere i Svendborg og Ærø kommuner med erhvervet hjerneskade i alderen 7 - 65 år, med behov for en udvidet koordineringsindsats.

 

Tilmelding og visitation: 

Borgeren kan henvises af egen læge, kommune eller fra sygehus-/hospitalsafdeling. Borgeren kan selv henvende sig.

Henvisning via nedenstående selvbetjeningsfunktion eller via kontaktoplysninger.