Forældreforberedelse

Foto: Forældre med barnevogn
Foto: Forældre med barnevogn

Forældreforberedelse

Alle førstegangsforældre tilbydes at deltage i et forløb på fem gange sammen med en sundhedsplejerske. Gennem dialog og øvelser kommes gennem emner som amning, ernæring, søvn, gråd, hverdagen, barnets udvikling, at blive en familie m.m. Holdene sammensættes efter termin.

Formålet med forældreforberedelse er at støtte og styrke forældrene i de udfordringer, de møder i deres nye livssituation som børnefamilie. 

Gennem oplæg fra sundhedsplejersken og gennem dialog og øvelser skabes der mulighed for drøftelser og reflektion, hvor forældrene udfordres på egne holdninger og værdier.

Du tilmeldes et hold når sundhedsplejersken kommer på graviditetsbesøg. Eller du kan skrive til vores mail sundhedsplejen@svendborg.dk 

Se folder i bilag 1 nedenfor