Graviditetsbesøg uge 24 - 28

Graviditetsbesøg uge 24 - 28

Sundhedsplejen tilbyder graviditetsbesøg til alle 1. gangs fødende samt andre med behov.

Formålet med besøget er:

At bidrage til at etablere en åben og tillidsfuld kontakt til familien. Bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov; således at familien udvikler handlekomptencer til selv eller med støtte, at mestre de udfordringer, der er forbundet med at have børn og blive en familie.