Efterfødselsdepression

Efterfødselsdepression

Omkring ti procent af alle kvinder, der lige har født, udvikler en fødselsdepression.

Mænd/partner kan også få fødselsdepression. En undersøgelse fra Rigshospitalet fra 2005 viste, at ca. 7% af nybagte fædre udvikler en fødselsdepression.

Hvad er en fødselsdepression? 

En fødseslsdepression ligner meget andre depressioner. Men typisk dukker den op i forbindelse med at blive forældre. Særligt de første 4 - 6 måneder efter fødsel er man særlig sårbar.

Hvad kan der gøres? 

Sundhedsplejen i Svendborg Kommune vil ca. 8 uger efter fødslen tilbyde alle mødre og fædre/partnere at udfylde et spørgeskema (EPDS), som viser noget om hvordan du har det psykisk efter fødslen. Du udfylder skemaet, imens sundhedsplejersken er på besøg. Ved en efterfølgende samtale kan I sammen finde ud af, hvilke hjælp du evt. har brug for.

Fødselsdrepression kan behandles. Der god erfaringer med at behandle fødselsdepression med samtaleterapi. Nogen vil også have brug for en periode at tage antidepressiv medicin. Derfor er det også en god ide at inddrage din læge, hvis du oplever psykiske reaktioner efter en fødsel.

Sundhedsplejen kan tilbyde hyppige besøg i en periode af egen sundhedsplejerske og henvise til gratis samtaler hos terapeut i Mødrerådgivningen eller kontakt til egen læge.