Forældreforberedelse

Foto: Forældre med barnevogn
Foto: Forældre med barnevogn

Forældreforberedelse

Alle førstegangsforældre tilbydes at deltage i et forløb på fem gange sammen med andre forældre og en sundhedsplejerske. I Gruppen kommer vi igennem emner som amning, ernæring, søvn, gråd, hverdagen, barnets udvikling, at blive familie m.m. Holdene sammensættes efter termin.

Formålet med forældreforberedelse er at støtte og styrke forældrene i de udfordringer, de  møder i deres nye livssituation som børnefamilie.

Gennem oplæg fra sundhedsplejersken og gennem dialog og øvelser skabes der mulighed for drøftelse og refleksion, hvor forældrene udfordres på egne holdninger og værdier.

Kurset henvender til både far og mor og man mødes kl. 16-18. Man tilmeldes hos sundhedsplejersken, når hun kommer på graviditetsbesøg i uge 24-28. I vil senere modtage invitation i e-boks og på SMS.

Flergangsforældre tilbydes mødregruppe, som er selvkørende og uden deltagelse af sundhedsplejersken. Grupperne sammensættes af Sundhedsplejen. Tilmelding til din sundhedsplejerske eller til sundhedsplejens mail.

Sundhedsplejen@svendborg.dk 

Se folder i bilag 1 nedenfor