Sundhedsplejens tilbud til skoleelever

Sundhedsplejens tilbud til skoleelever

Der er sundhedsplejerske tilknyttet alle skoler i Svendborg Kommune. Hendes opgave er at

  • opspore sygdom og/eller fejludvikling
  • iværksætte sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger
  • oplyse og vejlede børn og forældre med henblik på at fremme børnenes fysiske og psykiske sundhed og trivsel

Dette gøres ved undersøgelser og samtaler med eleverne og evt. deres forældre samt ved forskellige sundhedspædagogiske aktiviteter.

Eleverne/forældre udfylder forud for samtalerne spørgeskemaer på BØRNE UNGE LIV

Sundhedsplejen tilbyder således:

  • individuel undersøgelse og samtale i 0. klasse. Indskoling.
  • screening af vækst i 1. klasse samt opfølgning fra 0.klasses undersøgelse
  • screening af vækst i 3. klasse
  • sundhedspædagogisk aktivitet i 5. klasse. Fx pubertetsundervisning
  • individuel undersøgelse og samtale i 6. klasse
  • individuel undersøgelse og samtale i 8. eller 9. klasse. Udskoling.

For elever med særlige behov tilrettelægges en særlig indsats i samarbejde mellem forældre, sundhedsplejerske og lærere.

Den specifikke sundhedsplejefaglige indsats på skolerne aftales mellem sundhedsplejersker og lærere. Der vil kunne forekomme individuelle variationer på de enkelte skoler, da indsatsen altid forsøges rettet mod de behov der opstår.

Forældre kan orientere sig i deres barns journal på www.sundhedsvejen.dk

Sundhedsplejersken indhenter samtykke til at barnet må deltage i sundhedsplejens generelle tilbud gældende for hele skoleforløbet

Forældre, elever, lærere og øvrige samarbejdspartnere er altid meget velkomne til at rette henvendelse til sundhedsplejersken om sundhedsrelaterede problemstillinger.