Telefonisk rådgivning og vejledning

Telefonisk rådgivning og vejledning

Leder Jane Bergenhagen
Telefon: 62 23 40 72


Sekretær Anne Larsen
Telefon: 62 23 40 70
På hverdage mellem kl. 8.00 og 13.00.


Oversigt over kontaktinfo til samtlige ansatte i Sundhedsplejen 

 

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert via Digital post.
Derfor bør du aldrig sende fortrolige personhenførbare oplysninger (CPRnr, helbreds- og økonomiske oplysninger) i en almindelige mail. Læs mere om sikker mail og oplysningspligten: Læs om oplysningspligt her