Telefonisk rådgivning og vejledning

Telefonisk rådgivning og vejledning

Leder Jane Bergenhagen
Telefon: 62 23 40 72
Mail: jane.zenker.bergenhagen@svendborg.dk

Sekretær Anne Larsen
Telefon: 62 23 40 70
Mail: anne.larsen@svendborg.dk
På hverdage mellem kl. 8.00 og 13.00.

Oversigt over kontaktinfo til samtlige ansatte i Sundhedsplejen 

 

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert via Digital post.
Derfor bør du aldrig sende fortrolige personhenførbare oplysninger (CPRnr, helbreds- og økonomiske oplysninger) i en almindelige mail. Læs mere om sikker mail og oplysningspligten: Læs om oplysningspligt her