Specialtilbud: Senhjerneskade, demens, bækkenbundstræning.

Specialtilbud: Senhjerneskade, demens, bækkenbundstræning.

Ring til Træningsafdelingen for at høre nærmere om mulighederne på telefon: 62 23 40 40 
Hjerneskadeområdet

Ring til Træningsafdelingen for at høre nærmere om mulighederne på telefon: 62 23 40 40 

Demensområdet

Holdtræning til borgere med en demensdiagnose i let til moderat grad:

Hvordan kan jeg blive henvist? Du kan henvende dig til kommunens demenskonsulenter tlf. 62233986/62233987. Efter henvendelse foretages en visitation.

Formålet med træningen er:

  • At udskyde demenssymptomer og give øget velvære
  • At få afprøvet forskellige træningsformer
  • At få udbytte af holdtræning i form af socialt samvær og erfaringsudveksling
  • At blive fortrolig med træning
  • At være i et forum med ligesindede

Som deltager vil du i samvær med andre have mulighed for at blive styrket fysisk og mentalt til at klare hverdagen med en demenssygdom.

Om træningen: Der udbydes holdtræning på forskellige niveauer med 6-8 deltagere på holdene. Træningen består af hjernegymnastik, socialt samvær og fysisk træning.

Træningen varetages af en fysioterapeut og en ergoterapeut.

Bækkenbundstræning

Se folder nederst på siden.