Forebyggelse af rygestart

Forebyggelse af rygestart

Forebyggelse af rygestart for unge / Rygestopforløb

Svendborg Kommune har et tilbud om undervisning i forhold til at forebygge unges rygestart. Indsatsen er 1½ times undervisning i alle kommunens skoler samt privatskolernes og friskolernes 7. klasser.

Formålet er at forebygge, at de unge begynder at ryge. I en 7. årgang har 2/3 ikke prøvet at ryge, derfor er dette tidspunkt godt.

I undervisningen bruges metoden aktive vurderinger, hvilket betyder der tages udgangspunkt i de unges egne erfaringer og holdninger til rygning. Der arbejdes med at gøre de unge bevidste om, hvor de står i forhold til rygning/at være røgfri, samt at gøre dem bevidste om egne valg og konsekvenserne af disse.

Der kan endvidere afholdes temadage om tobak på efterskoler og ungdomsuddannelser i kommunen. Temadagene tager afsæt i et koncept fra Kræftens Bekæmpelse, hvor formålet blandt andet er at motivere de unge til at holde op med at ryge, og at flere unge oplever, at rygningens skadelige konsekvenser er relevante for dem.

Der tilbydes rygestopforløb specielt for unge. Forløbene er tilrettelagt efter Kræftens Bekæmpelses rygestopkoncept.

Målgruppe
Målgruppen for den særlige undervisningsindsatsen er 7. klasser i Svendborg Kommune, mens det er unge generelt, der er målgruppen for forebyggelseskonsulentens øvrige arbejde.

Praktisk info ift. undervisning
Hvor: Forebyggelseskonsulenten tager ud på skolerne, hvor oplægget holdes.

Hvordan: Tidspunkt for oplægget fastlægges i samarbejde mellem klasselæreren og forebyggelseskonsulenten. Oplægget varer to lektioner.

Praktisk info ift. rygestopforløb
Hvor: På skolen, eller i mødelokale i den unges nærmiljø.

Hvordan: Den unge selv, forældre, sundhedsplejerske eller anden person, der sammen med den unge finder ud af, der er brug for hjælp til rygestop, kan henvende sig. Der aftales det forløb, der passer den unge samt evt. skolen.