Første 1000 dage

Logo projekt første 1000 dage

Første 1000 dage

Første 1000 dage har som mål, at styrke indsatsen de første 1000 dage af et barns liv, som kan være i en udsat position.

Man har valgt at tænke en udsat position meget bredt og det vil sige at alle familier, som har modtaget mere end 5 besøg af Sundhedsplejersken i barnets første leve år vil blive tilbudt 1,5 og 3 års besøg. Derudover tilbydes Tryghedscirkel forløb til de familier, som kunne have behov for dette.

Samtidig har projektet også som mål at styrke samarbejdet mellem Sundhedsplejen, dagtilbud og forældre ved besøg af sundhedsplejen i dagtilbud, så sundhedsplejerskens faglige viden om barnet i højere grad bringes i spil og tænkes ind i det pædagogiske arbejde.

 

Herunder findes 4 film om emnet. Klik på hver overskrift for at se filmen. Filmen åbner i nyt vindue. 

Kort intro til forældre

Interview deltager 

Interview underviser

Intro fagpersoner

 

Under Bilag findes pjece omkring Tryghedscirklen