Sundhedshus Svendborg

Billede som viser mennesker i bevægelse.

Sundhedshus Svendborg

 

Nyt COVID-19 

Vores aktiviteter er omfattet af afstandskrav og skærpet hygiejne, og vi tager dette meget alvoligt, så du kan trygt deltage i vores aktiviteter.

Hjælp os med at minimere smitterisikoen ved at huske de almindelige råd for at forebygge smitte med Corona.

 

Sundhedshus Svendborg er en afdeling i Sundhedsafdelingen i Svendborg Kommune. Sundhedshuset laver sundhedsfremme og forebyggelse i form af en lang række tilbud til borgere med kroniske sygdomme, og til borgere, som ønsker hjælp til overvægt og/eller rygestop. I Sundhedshuset er vi mange fagligheder, der arbejder sammen om at levere et stærkt tilbud.

Læs her hvis du vil vide mere om fx: