Sundhedsplejen

Illustration Sundhedsplejen
Illustration Sundhedsplejen

Sundhedsplejen

Den Kommunale Sundhedspleje er en del af Sundhedsafdelingen i Svendborg Kommune

BESØG AF SUNDHEDSPLEJERSKEN.

For at begrænse smitte med Coronavirus er Svendborg Kommune lukket ned for alle ikke kritiske opgaver.

Sundhedsplejersken kommer kun på hjemmebesøg hos familier med nyfødte spædbørn og kun indtil disse er i trivsel. Besøget bliver så kort som muligt.

Alle andre, som har aftaler med sundhedsplejersken, vil få en opringning og tilbydes råd og vejledning pr telefon.

Alle er meget velkomne til at kontakte deres sundhedsplejerske hver dag via telefon eller mail. Hvis egen sundhedsplejerske ikke træffes, kan man kontakte kontoret på telefon 62234070.

HVIS der er tegn på sygdom i familier, der venter besøg, bedes sundhedsplejersken orienteres.

NÅR sundhedsplejersken kommer på besøg bedes dette foregå i et lokale, hvor kun mor og evt. far er tilstede. VASK HÆNDER OG HOLD AFSTAND.

 

 

 

Sundhedsplejen yder et gratis og frivilligt tilbud til alle familier med børn og medvirker til at sikre børn og unge en sund opvækst og skaber dermed forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsplejersken er uddannet sygeplejerske og videreuddannet til sundhedsplejerske. Hun har således bred viden om sundhed og sygdom hos børn og unge. Hendes opgave er at støtte børn og unges udvikling og trivsel bedst muligt.

Sundhedsplejen har til huse i Sundhedsplejens Hus, Egensevej 8 - centralt beliggende i Svendborg by. Her er konsultationer, familiecafeer og administration.

Der er adgang til huset med elevator for kørestolbrugere.

FIND VEJ (link til Krak-kort)...
Der er 2 timers gratis parkering på P-pladsen i Voldgade, lige bag Sundhedsplejens Hus.