Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger

Information om behandling af personoplysninger

Svendborg Kommune er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne.

Vores kontaktoplysninger er: Sundhedsplejen i Svendborg Kommune, Egensevej 8, 5700 Svendborg Telefon: 62 23 40 70 Mail: sundhedsplejen@svendborg.dk

 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Kontaktoplysninger kan findes på Svendborg Kommunes hjemmeside www.svendborg.dk/om-kommunen/datasikkerhed

 

Retsgrundlaget for behandling af dit barns personoplysninger

Retsgrundlaget for behandling af dit barns personoplysninger er bekendtgørelse nr. 562 af 30. maj 2017 om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige og følsomme personoplysninger om dit barn, inden for de overordnede temaer sundhed og trivsel. Spørgetemaerne vil blive tilpasset den årgang dit barn går på. Du vil inden dit barn besvarer et spørgeskema modtage information om, hvilke konkrete spørgetemaer, som Svendborg kommunen har valgt at medtage i spørgeskemaet.

Vi behandler endvidere dit barns CPR-nummer.

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Kun efter aftale med Svendborg Kommune kan dit barns personoplysninger blive videregivet til forskere og forskningsinstitutioner til brug for forskning om børns sundhed og trivsel.

Dit barns personoplysninger vil blive behandlet af vores databehandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af databehandleraftalerne efter gældende regler herom.

 

Opbevaring af dit barns personoplysninger

De personoplysninger, som Svendborg Kommune indsamler og behandler til brug for sundhedsplejens arbejde er omfattet af sundhedsplejens journaliseringspligt. Oplysningerne vil blive arkiveret eller slettet senest 5 år efter sundhedsplejens seneste optegnelse i dit barns journal.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Sundhedsplejen i Svendborg Kommune. Tilbagekaldelsen vil have virkning fra det pågældende tidspunkt og ændrer derfor ikke på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget.

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dit barn, samt at få urigtige oplysninger om dit barn rettet. I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dit barns personoplysning, at få slettet oplysninger om dit barn, at få behandlingen af dit barns personoplysninger begrænset, samt at modtage oplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne. Du finder Data-tilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.