Skolebørn

Skolebørn

Sundhedsplejens tilbud til skolebørn

Der er sundhedsplejerske tilknyttet alle skoler i Svendborg Kommune. Sundhedsplejerskens opgaver er at:

  • Opspore sygdom og/eller fejludvikling
  • Forebygge sygdom og fremme sundhed
  • Oplyse og vejlede børn og forældre med henblik på, at fremme børnenes fysiske og psykiske sundhed og trivsel.

Forældre kan orientere sig i deres barns journal på Sundhedsvejen.

Sundhedsplejersken indhenter samtykke til at barnet må deltage i sundhedsplejens generelle tilbud gældende for hele skoleforløbet.

Dette samtykke gives på: BØRNE UNGE LIV 

Sundhedsplejen tilbyder:

  • 0. klasse, Indskolingsundersøgelse, individuel undersøgelse og samtale
  • 1. klasse, Screening af vækst samt opfølgning fra 0. klasses undersøgelse
  • 3. klasse, Screening af vækst
  • 5. klasse, Sundhedspædagogisk aktivitet f.eks. pubertetsundervisning
  • 6. klasse, Sundhedspædagogisk aktivitet + Individuel undersøgelse
  • 8. eller 9. klasse, Udskolingsundersøgelse. Individuel undersøgelse og samtale.

For elever med særlige behov tilrettelægges en særlig indsats i samarbejde mellem forældre, sundhedsplejerske og lærere.

Forældre, elever, lærere og øvrige samarbejdspartnere er altid meget velkomne til at rette henvendelse til sundhedsplejersken om sundhedsrelaterede problemstillinger.