Spæd- og småbørn

Spæd- og småbørn

Alle børnefamilier tilbydes hjemmebesøg og/eller Konsultation af sundhedsplejersken:

  • Graviditetsbesøg til alle 1. gangsforældre i graviditetsuge 24 - 28 samt til flergangsforældre ved behov
  • Første besøg efter fødslen tilbydes på 4. - 5. dagen (såfremt indlæggelse er under 72 timer)
  • Etableringsbesøg 10 - 14 dage efter fødslen
  • Konsultation/hjemmebesøg tilbydes ved 8 uger og når barnet er 8 - 10 måneder gammelt
  • Derudover tilbydes besøg/konsultationer efter behov. Det kan være ved spørgsmål om for eksempel amning, flaskeernæring, overgangskost, søvn, døgnrytme, barnets og/eller forældres trivsel, barnets motoriske udvikling og samspil mellem barn og forældre
  • 1½ - og 3-års besøg tilbydes ved behov.

Du kan få telefonisk rådgivning ved at kontakte sundhedsplejen eller direkte til din sundhedsplejerske.