Sundhedsvejen

Sundhedsvejen

Få adgang til sundhedsjournalen via sundhedsvejen.dk 

Der findes både en sundhedsjournal til dit barn og en forældrejournal. 

sundhedsvejen.dk kan du læse din sundhedsplejerskes notater  samt printe journal og vækstkurver ud, ved behov for dette.