Sundhedsvejen

Sundhedsvejen

Få adgang til sundhedsjournalen via sundhedsvejen.dk 

Der findes både en sundhedsjournal til dit barn og en forældrejournal til jer hver især som forældre. På sundhedsvejen.dk kan du læse din sundhedsplejerskes notater  samt printe journal og vækstkurver til for eksempel børneundersøgelse hos egen læge.

For at komme til dit barns journsal, sksl du gå på sundhedsvejen.dk eller hente app'en og logge ind med MitID