ForældreGruppe

ForældreGruppe

Alle nybagte forældre tilbydes at deltage i en Forældregruppe med andre forældre. Gruppen sammensættes efter termin og geografi.

Formålet med en ForældreGruppe er at I forældre kan skabe et socialt netværk, hvor I kan støtte og styrke hinanden i de udfordringer, I møder i jeres nye livssituation som børnefamilie.

ForældreGruppe henvender sig til begge forældre og erstatter de tidligere mødregrupper. Grupperne er selvkørende og uden deltagelse af sundhedsplejersken. Vil tilstræber at gruppen består af 4-6 forældrepar.

Gruppen kan bestå af en blanding af første- og flergangsforældre, men hvis muligt, dannes første- og flergangsgrupper hver for sig. 

I mødes første gang privat, hos en familile, som har sagt ja til dette. I modtager en sms-besked, hvor tid og sted fremgår. I aftaler efterfølgende, hvor ofte og hvordan I vil bruge gruppen fremadrettet. Se nedenstående gode råd. 

I tilmeldes ForældreGruppe hos sundhedsplejersken, når I får besøg efter fødslen. 

Sådan bliver en Forældregruppe god:

 • Når I lytter til hinanden
 • Når I respekterer hinandens forskelligheder og behov
 • Når I møder op hver gang eller melder afbud
 • Når I opfatter det, der tales om i gruppen, som fortroligt
 • Når I mødes hyppigt, for eksempel ugentligt eller hver 14. dag
 • Når I gør ting sammen og kan bruge hinanden udenfor gruppen

Gode råd til første møde i Forældregruppen:

 • Lav en runde ved første møde, hvor I præsenterer jer selv og barnet
 • Aftal hvordan I har det med sygdom og hvornår man skal aflyse
 • Aftal hvorden I ser på det med ældre søskende, skal de med? Eller skal man forsøge at få dem passet?
 • Aftal hvordan I har det med hunde, katte og andre husdyr
 • Undgå at sammenligne børnene hele tiden. Hvert barn er unikt
 • Lad være med at diske op med nybagte boller. Gå forbi bageren på vejen på skift
 • Lad støvsugern stå. Der er først en rigtig god grund til at bruge den, når gæsterne er gået