Afdelingen varetager den generelle sundhedsfremme og forebyggelse i Svendborg Kommune

Arbejdet koordineres i regi af Social- og Sundhedsudvalget.

Seneste nyt:

Digital patientuddannelse - til dig med hjertesygdom
Et digitalt tilbud til dig med hjertesygdom.
Tilbud om mentor
til børn og unge med epilepsi eller diabetes