Afdelingen varetager den generelle sundhedsfremme og forebyggelse i Svendborg Kommune

Arbejdet koordineres i regi af Senior-, Social- og Sundhedsudvalget.

Oversigt over alle virksomheder i Sundhedshuset - både kommunale og private

Seneste nyt:

Foto: Coronavirus
Læs mere ved klik på link nedenfor om Corona /Covid-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside
Sundhedshus Svendborg
Tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktik og fysioterapi, mammografiscreening, bandagist, demenscenter