Velkommen til træningsafdelingen

Billede som viser mennesker i bevægelse.

Velkommen til træningsafdelingen

Vi åbner nu for selvtræning med visse restriktioner

Under selvtræning i venstre kolonne her på hjemmesiden og i træningscenteret kan du se nærmere oplysninger om nye selvtræningstider og om max. antal selvtrænere i lokalerne. 

Brug mundbind eller visir når du ankommer og forlader træningslokalet

Der vil være begrænsning på, hvor mange I må være i træningscenteret ad gangen

Hold 2 meters afstand

Husk at afspritte maskiner og overflader efter brug

Overhold almindelige corona anbefalinger, og mød ikke op, hvis du har symptomer på covid 19

Udvis tålmodighed og venlig hensyn til hinanden

Vi passer på hinanden. 

 

07.06.21 OBS! Tåsinge Træningscenter. Pga. ombygning kan træningsmuligheder være begrænsede i en periode. 

 

 

Hvis du er henvist til genoptræning og har covid-19-lignende symptomer, skal du melde afbud til Træningsafdelingen på telefon 62 23 40 40. Det kan være feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed mm.

Hvis du er nyhenvist til genoptræning, så kontaktes du telefonisk og videre forløb aftales.

Træningsafdelingen følger de til enhver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, og individuel træning og holdtræning afvikles i overensstemmelse med disse. Der tages ekstra hensyn, hvis du er i øget risiko. 

Der er stort fokus på hygiejne, værnemidler og tryghed. Der vil være fokus på, at genoptræningen tilrettelægges med minimal kontakt i de situationer, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til kvaliteten af den ydede genoptræning.

 

TRÆNINGSAFDELINGEN: 

Vores hovedområder dækker genoptræning til borgere som har været på sygehus og ældre borgere som er svækket efter sygdom. Herudover tilbyder vi en række andre tilbud. I kolonnen til venstre kan du få mere info om tilbuddene og se hvem der kan deltage.

Vi er i berøring med rigtig mange borgere med forskellige sundheds- og sygdomsrelaterede udfordringer. Vi sætter fokus på den enkeltes behov og høj kvalitet i træningen. Det tilgodeses ved at ergo- og fysioterapeuter arbejder i tre teams som specialiserer sig i bestemte områder. Videre tilgodeses det ved, at alle ergo- og fysioterapeuter ved behov kan trække på hele afdelingens udviklingsarbejde og  samlede erfaringer, og ved at alle hele tiden har fokus rettet mod at indarbejde ny viden og forskning.