Velkommen til træningsafdelingen

Billede som viser mennesker i bevægelse.

Velkommen til træningsafdelingen

Hvis du har covid-19-lignende symptomer, skal du melde afbud til Træningsafdelingen på telefon 62 23 40 40. Det kan være feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed mm.

Hvis du er nyhenvist til genoptræning, så kontaktes du telefonisk og videre forløb aftales.

Træningsafdelingen følger de til enhver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, og individuel træning og holdtræning afvikles i overensstemmelse med disse. Der tages ekstra hensyn, hvis du er i øget risiko. 

Der er stort fokus på hygiejne, værnemidler og tryghed. Der vil være fokus på, at genoptræningen tilrettelægges med minimal kontakt i de situationer, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til kvaliteten af den ydede genoptræning.

 

Selvtræning er lukket frem til  Påske 1. april   2021 pga. covid19. Denne dato kan ændre sig alt efter covid19 situationen. 

Baggrunden for lukningen er, at tage hensyn til borgere som  ofte vil være i øget risiko i forhold til covid 19. Det er borgere som går til genoptræning f.eks. efter indlæggelse på sygehus og borgere som bor på de tilstødende plejecentre. Vi passer på hinanden. 

 

TRÆNINGSAFDELINGEN: 

  • Vores hovedområder dækker genoptræning til borgere som har været på sygehus og ældre borgere som er svækket efter sygdom. Herudover tilbyder vi en række andre tilbud. I kolonnen til venstre kan du få mere info om tilbuddene og se hvem der kan deltage.

 

  • Vi er i berøring med rigtig mange borgere med forskellige sundheds- og sygdomsrelaterede udfordringer. Vi sætter fokus på den enkeltes behov og høj kvalitet i træningen. Det tilgodeses ved at ergo- og fysioterapeuter arbejder i tre teams som specialiserer sig i bestemte områder. Videre tilgodeses det ved, at alle ergo- og fysioterapeuter ved behov kan trække på hele afdelingens udviklingsarbejde og  samlede erfaringer, og ved at alle hele tiden har fokus rettet mod at indarbejde ny viden og forskning.