Velkommen til træningsafdelingen

Billede som viser mennesker i bevægelse.

Velkommen til træningsafdelingen

TRÆNINGSAFDELINGEN: 

Vores hovedområder dækker genoptræning til borgere som har været på sygehus og ældre borgere som er svækket efter sygdom. Herudover tilbyder vi en række andre tilbud. I kolonnen til venstre kan du få mere info om tilbuddene og se hvem der kan deltage.

Vi er i berøring med rigtig mange borgere med forskellige sundheds- og sygdomsrelaterede udfordringer. Vi sætter fokus på den enkeltes behov og høj kvalitet i træningen. Det tilgodeses ved at ergo- og fysioterapeuter arbejder i tre teams som specialiserer sig i bestemte områder. Videre tilgodeses det ved, at alle ergo- og fysioterapeuter ved behov kan trække på hele afdelingens udviklingsarbejde og  samlede erfaringer, og ved at alle hele tiden har fokus rettet mod at indarbejde ny viden og forskning.

 

SELVTRÆNING: Se mere i kolonnen til venstre. 

 

COVID - 19

Alle brugere af træningslokaler opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd:

  • Bliv vaccineret. 
  • Bliv hjemme hvis du er syg.
  • Hold afstand. 
  • Luft ud og skab gennemtræk.
  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit. 
  • Gør rent, særligt overflader som mange rører ved. 

Træningsafdelingen følger de til enhver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, og individuel træning og holdtræning afvikles i overensstemmelse med disse. Der tages ekstra hensyn, hvis du er i øget risiko. 

Der er stort fokus på hygiejne og tryghed. 

 

SENFØLGER EFTER COVID - 19 

Klik her: Find gode råd og inspiration til at komme dig efter COVID - 19