Demens - holdtræning

Demens - holdtræning

Holdtræning til borgere med en demensdiagnose i let til moderat grad.

Hvordan kan jeg blive henvist?

Du kan henvende dig til kommunens demenskonsulenter tlf. 62233986 eller 62233987.

Efter henvendelse foretages en visitation.

 

Formålet med træningen er:

  • At udskyde demenssymptomer og give øget velvære
  • At få afprøvet forskellige træningsformer
  • At få udbytte af holdtræning i form af socialt samvær og erfaringsudveksling
  • At blive fortrolig med træning
  • At være i et forum med ligesindede ​​​​​​

Som deltager vil du i samvær med andre have mulighed for at blive styrket fysisk og mentalt til at klare hverdagen med en demenssygdom.

Om træningen: Der udbydes holdtræning på forskellige niveauer med ca. 10 deltagere på holdene. Træningen består af hjernegymnastik, socialt samvær og fysisk træning. Træningen varetages af en fysioterapeut og en ergoterapeut.