Genoptræning efter sygdom og midlertidig svækkelse. Tilbuddet omfatter primært den ældre målgruppe​.

Genoptræning efter sygdom og midlertidig svækkelse. Tilbuddet omfatter primært den ældre målgruppe​.

Info om træningen
 • Hvem kan få træning? Genoptræningen gives primært til ældre borgere med midlertidig funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse, og som kan opnå en forbedret funktionsevne v.h.a. genoptræning. F.eks. en ældre borger som er svækket efter længere tids sengeleje i hjemmet pga. influenza eller efter et fald. 
   
 • Hvordan kan jeg blive henvist? Via egen læge, via egen henvendelse til Træningsafdelingen, via kommunalt personale, pårørende mf. 
   
 • Hvad forventes? For at få mest muligt ud af genoptræningen forventes det, at træningsdeltageren indgår aktivt i samarbejdet om genoptrænigen i det omfang, det er muligt.
   
 • Omfanget af genoptræningen: Genoptræningen er en målrettet tidsbegrænset træning.
   
 • Det kommunale genoptræningstilbud i Træningsafdelingen indgår sammen med kommunens øvrige tilbud i en samlet indsats.
   
 • Lovgrundlag: Servicelovens § 86 stk. 1.