Selvtræning

Selvtræning

Vi åbner nu for selvtræning under visse restriktioner

Nedenstående her på hjemmesiden og i træningscenteret kan du se nærmere oplysninger om nye selvtræningstider og om max. antal selvtrænere i lokalerne. 

 • Brug mundbind eller visir når du ankommer og forlader træningslokalet
 • Der vil være begrænsning på, hvor mange I må være i træningscenteret ad gangen
 • Hold 2 meters afstand
 • Husk at afspritte maskiner og overflader efter brug
 • Overhold almindelige corona anbefalinger, og mød ikke op, hvis du har symptomer på covid 19
 • Udvis tålmodighed og venlig hensyn til hinanden

 

07.06.21 OBS! Tåsinge Træningscenter. Pga. ombygning kan træningsmuligheder være begrænsede i en periode. 

 

Generel information om selvtræning: 

 • Selvtræning er et gratis tilbud, hvor du træner på eget ansvar.
 • Træningsafdelingen stiller 8 træningscentre til rådighed i det tidsrum, hvor de ikke anvendes til borgere som f.eks. er henvist fra sygehus. 
 • Hvordan kan du blive selvtræner? Du skal henvende dig til Træningsafdelingen og aftale tid til instruktion ved en fysioterapeut. 
 • Hvem kan selvtræne? Er du +60 år eller førtidspensionist og bor i Svendborg Kommune, kan du efter instruktion selvtræne i kommunens træningscentre. I en tidsbegrænset periode kan der også være selvtrænere, som anvender faciliteterne i forbindelse med et genoptræningsforløb og efter aftale med deres fysio- eller ergoterapeut i kommunen.
 • Instruktionen: Instruktionen foregår enten i Træningscenter Frøavlen, Lerchesvej 7, 5700 Svendborg, eller i Træningscenter Tåsinge, Syrenvej 24, 5700 Svendborg. Instruktionen foregår sammen med andre og er en generel introduktion til stedet og udstyret. Hvis du har behov for nærmere udredning / instruktion, så kan du henvende dig til egen læge og / eller privatpraktiserende fysioterapeut. 
 • Træningscentrene: De er indrettet efter og tilpasset til de visiterede borgere, som er henvist til genoptræning f.eks. efter indlæggelse på sygehus. Placering af træningsudstyr og vedligeholdelse af dette sker primært ud fra en samlet vurdering af de visiterede borgeres behov og de ressourcer, der er afsat hertil.