SELVTRÆNING

SELVTRÆNING

SELVTRÆNING: 

Grundet renovering af gulv i lokalerne i Gudme, kan træningslokalerne ikke benyttes fra onsdag  d. 31.01  til og med søndag d. 04.02.24.

Vi forventer at åbne for selvtræning igen mandag d. 05.02.24.

 

Her på hjemmesiden og i træningscenteret kan du se oplysninger om selvtræning og selvtræningstider. Selvtræningstider fremgår af folder nederst på denne side. 

Undgå smitte: 

  • Gældende retningslinjer for god hygiejen følges. Vask af hænder og brug af håndsprit før og efter træning
  • Håndtag på redskaber som du har anvendt afsprittes. Der forefindes papirservietter og desinfiserende væske i lokalet
  • Overhold almindelige corona anbefalinger, og mød ikke op, hvis du er syg.
  • Udvis tålmodighed og venlig hensyn til hinanden

 

Generel information om selvtræning: 

  • Selvtræning er et gratis tilbud, hvor du træner på eget ansvar.
  • Træningsafdelingen stiller 8 træningscentre til rådighed i det tidsrum, hvor de ikke anvendes til borgere som f.eks. er henvist fra sygehus. 
  • Hvordan kan du blive selvtræner? Du skal henvende dig til Træningsafdelingen og aftale tid til instruktion ved en fysioterapeut. 
  • Hvem kan selvtræne? Er du +60 år eller førtidspensionist og bor i Svendborg Kommune, kan du efter instruktion selvtræne i kommunens træningscentre. I en tidsbegrænset periode kan der også være selvtrænere, som anvender faciliteterne i forbindelse med et genoptræningsforløb og efter aftale med deres fysio- eller ergoterapeut i kommunen.
  • Instruktionen: Instruktionen foregår enten i Træningscenter Frøavlen, Lerchesvej 7, 5700 Svendborg, eller i Træningscenter Tåsinge, Syrenvej 24, 5700 Svendborg. Instruktionen foregår sammen med andre og er en generel introduktion til stedet og udstyret. Hvis du har behov for nærmere udredning / instruktion, så kan du henvende dig til egen læge og / eller privatpraktiserende fysioterapeut. 
  • Træningscentrene: De er indrettet efter og tilpasset til de visiterede borgere, som er henvist til genoptræning f.eks. efter indlæggelse på sygehus. Placering af træningsudstyr og vedligeholdelse af dette sker primært ud fra en samlet vurdering af de visiterede borgeres behov og de ressourcer, der er afsat hertil.