SELVTRÆNING

SELVTRÆNING

OBS! SELVTRÆNING: ÅRLIGT ABONNEMENT PÅ 330 Kr. 

 

Tilmelding til årlige abonnement skal ske pr. mail; traening@svendborg.dk eller tlf. 6223 4040. Telefontider: Mandag - fredag kl. 8.00 - 10.00. 

Pris for selvtræning er 330 kr. årligt og abonnement gælder et år fra august til august.

Alle der er igangværende selvtrænere inden 01.06.24 og vil fortsætte selvtræning, skal tilmelde sig abonnement på 330 kr. Efter tilmelding vil du få tilsendt en regning. Første abonnementsperioden gælder fra august 2024 til august 2025.

Nye selvtrænere får tilsendt en regning efter tilmelding til ordningen.  

 

 

Her på hjemmesiden og i træningscenteret kan du se oplysninger om selvtræning og selvtræningstider. Selvtræningstider fremgår af folder nederst på denne side. 

Undgå smitte: 

  • Gældende retningslinjer for god hygiejen følges. Vask af hænder og brug af håndsprit før og efter træning
  • Håndtag på redskaber som du har anvendt afsprittes. Der forefindes papirservietter og desinfiserende væske i lokalet
  • Overhold almindelige corona anbefalinger, og mød ikke op, hvis du er syg.
  • Udvis tålmodighed og venlig hensyn til hinanden

 

Generel information om selvtræning: 

  • Selvtræning er et tilbud, hvor du træner på eget ansvar.
  • Træningsafdelingen stiller 8 træningscentre til rådighed i det tidsrum, hvor de ikke anvendes til borgere som f.eks. er henvist fra sygehus. 
  • Hvordan kan du blive selvtræner? Du skal henvende dig til Træningsafdelingen og aftale tid til instruktion ved en fysioterapeut. 
  • Hvem kan selvtræne? Er du +60 år eller førtidspensionist og bor i Svendborg Kommune, kan du efter instruktion selvtræne i kommunens træningscentre. I en tidsbegrænset periode kan der også være selvtrænere, som anvender faciliteterne i forbindelse med et genoptræningsforløb og efter aftale med deres fysio- eller ergoterapeut i kommunen.
  • Instruktionen: Instruktionen foregår enten i Træningscenter Frøavlen, Lerchesvej 7, 5700 Svendborg, eller i Træningscenter Tåsinge, Syrenvej 24, 5700 Svendborg. Instruktionen foregår sammen med andre og er en generel introduktion til stedet og udstyret. Hvis du har behov for nærmere udredning / instruktion, så kan du henvende dig til egen læge og / eller privatpraktiserende fysioterapeut. 
  • Træningscentrene: De er indrettet efter og tilpasset til de visiterede borgere, som er henvist til genoptræning f.eks. efter indlæggelse på sygehus. Placering af træningsudstyr og vedligeholdelse af dette sker primært ud fra en samlet vurdering af de visiterede borgeres behov og de ressourcer, der er afsat hertil.