Selvtræning

Billede af mennesker i bevægelse.

Selvtræning

Selvtræning er lukket frem til 1. nov. 2020 pga. covid-19. Denne dato kan ændre sig alt efter covid-19 situationen.
 • Selvtræning er et gratis tilbud, hvor du træner på eget ansvar. Træningsafdelingen stiller 9 træningscentre til rådighed i det tidsrum, hvor de ikke anvendes til borgere som f.eks. er henvist fra sygehus. ​
   
 • Hvordan kan du blive selvtræner? Du skal henvende dig til Træningsafdelingen og aftale tid til instruktion ved en fysioterapeut. 
   
 • Hvem kan selvtræne? Er du +60 år eller førtidspensionist og bor i Svendborg Kommune, kan du efter instruktion selvtræne i kommunens træningscentre. I en tidsbegrænset periode kan der også være selvtrænere, som anvender faciliteterne i forbindelse med et genoptræningsforløb og efter aftale med deres fysio- eller ergoterapeut i kommunen.
   
 • Instruktionen: Instruktionen foregår enten i Træningscenter Frøavlen, Lerchesvej 7, 5700 Svendborg, eller i Træningscenter Tåsinge, Syrenvej 24, 5700 Svendborg. Instruktionen foregår sammen med andre og er en generel introduktion til stedet og udstyret. Hvis du har behov for nærmere udredning / instruktion, så kan du henvende dig til egen læge og / eller privatpraktiserende fysioterapeut. 
   
 • Træningscentrene: De er indrettet efter og tilpasset til de visiterede borgere, som er henvist til genoptræning f.eks. efter indlæggelse på sygehus. Placering af træningsudstyr og vedligeholdelse af dette sker primært ud fra en samlet vurdering af de visiterede borgeres behov og de ressourcer, der er afsat hertil. 

 

 • Se selvtræningstider m.m. i nedenstående folder: