Vederlagsfri Fysioterapi - frit valg

Vederlagsfri Fysioterapi - frit valg

Frit valg af Vederlagsfri Fysioterapi til voksne i botilbud, plejeboliger, ældreboliger med tilknytning til plejecentre og voksne som benytter dagcentre

Formålet med Vederlagsfri Fysioterapi er primært at vedligeholde funktioner eller at forhale forringelse af funktioner hos borgere med et varigt svært fysisk handicap. *

Det kan f.eks. være funktionsnedsættelse efter blodprop i hjernen, cerebral parese, sklerose. 

 

Målgruppe:

Voksne i Svendborg Kommune som bor i:
 Botilbud
 Plejeboliger
 Ældreboliger med tilknytning til plejecentre (Type 2) **
 Samt voksne som benytter dagcentre

Henvisning: 

I samråd med egen læge kan borgeren / pårørende finde ud af, om det er muligt at anvende ordningen. Det sker bla. ud fra en diagnoseliste *.

Det er lægen som henviser til ordningen.

Efter henvisning fra lægen tager borgeren, pårørende eller personale kontakt til Træningsafdelingen i Svendborg Kommune eller til en privat fysioterapiklinik.

 

 Privatpraktiserende fysioterapeut / fysioterapi klinik i Svendborg Kommune Se. evt. Sundhed.dk

 Træningsafdelingen i Svendborg kommune,
tlf.: 6223 4040, traening@svendborg.dk

 

Se også nedenstående pjece. 

 

 

* Nærmere info om kriterier kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside i Vejledning om adgang til vederlgsfri fysioterapi: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/vejledning-om-adgang-til-vederlagsfri-fysioterapi

** Se mere om type 2 boliger her: http://svendborg.dk/borger/seniorer-og-aeldre/boliger