Hold dig i gang - vedligeholdende træning

Hold dig i gang - vedligeholdende træning

Hvilke muligheder har jeg for at holde mig igang?

 

  • Vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 stk. 2: 
    • Hvem kan få træning?

Ældre svækkede borgere der har behov for hjælp til at vedligeholde

fysiske og psykiske færdigheder pågrund af nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, og som

derfor ikke  på anden måde kan vedligeholde deres fysiske

færdigheder.

Det forudsættes at alle muligheder for træning i andet regi er

udtømte, før servicelovens paragraf 86, stk. 2 tages i anvendelse. 

Det kommunale tilbud om vedligeholdende træning på hold indgår

sammen med kommunens øvrige tilbud i en samlet indsats.

Mulighed for bevilling af vedligeholdende træning vurderes af

terapeuterne i Træningsafdelingen.

  •  Omfang og indhold af træningen:

Ydelsen gives én gang ugentlig på et træningshold i Svendborg

Kommune i en periode på op til 3 måneder.

Den vedligeholdende træning vil oftest ligge i en forlængelse

af et afsluttet genoptræningsforløb.

Indholdet af ydelsen er målrettet, vedligeholdende fysisk træning

på hold.