Genoptræning med genoptræningsplan fra sygehus

Billede af mennesker i bevægelse.

Genoptræning med genoptræningsplan fra sygehus

Info om træningen
  • Hvem kan få træning? Borgere som har fået en genoptræningsplan fra sygehus. I genoptræningsplanen vil være beskrevet, hvad træningen retter sig imod. Vi modtager din genoptræningsplan elektronisk fra sygehuset, og herefter tager vi hurtigt kontakt til dig, så vi sammen kan planlægge det videre forløb.    

     
  • Hvad forventes ved deltagelse i genoptræningen? For at få mest ud af træningen forventes det, at du indgår aktivt i samarbejdet om genoptræningen, i det omfang det er muligt. 

     
  • Omfanget af genoptræningen: Genoptræningen er en målrettet, tidsbegrænset træning. 

     
  • Lovgrundlag: Sundhedslovens § 140.