Genoptræning med genoptræningsplan fra sygehus

Billede af mennesker i bevægelse.

Genoptræning med genoptræningsplan fra sygehus

Info om træningen
  • Hvem kan få træning? Borgere som har fået en genoptræningsplan fra sygehus. I genoptræningsplanen vil være beskrevet, hvad træningen retter sig imod. 
     
  • Hvad forventes af træningsdeltageren? For at få mest ud af træningen forventes det, at deltageren indgår aktivt i samarbejdet om genoptræning i det omfang det er muligt.
     
  • Omfanget af genoptræningen: Genoptræningen er en målrettet, tidsbegrænset træning. 
     
  • Lovgrundlag: Sundhedslovens § 140.