Hygiejne

Plakat: Smitsomme sygdomme
Plakat: Smitsomme sygdomme

Hygiejne

Smitsomme sygdomme, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsplejersken vejleder i forhold til smitsomme sygdomme, når det er aktuelt.

Der vejledes efter sundhedsstyrelsen anbefalinger.

Ved brug for kontakt til Styrelsen for Patienssikkerhed kontaktes sundhedsplejersken på den pågældende institution/skole.

Kontakt evt. sundhedsplejerske Charlotte Leth, ressourcevejleder i hygiejne. Mobil nr. 2344 0479.
Se oversigt i bilag 1 nedenfor