Smitsomme sygdomme og vaccinationer

Plakat: Smitsomme sygdomme
Plakat: Smitsomme sygdomme

Smitsomme sygdomme og vaccinationer

Sundhedsplejersken vejleder i forhold til smitsomme sygdomme og vaccinationer, når det er aktuelt.

Der vejledes efter sundhedstyrelsens anbefalinger.

Smitsomme sygdomme:

http://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-hos-boern-ogunge/information-til-foraeldre 

Kontakt evt. sundhedsplejerske Charlotte Leth, ressourcevejleder i hygiejne på mobil nr. 2344 0479.

Børnevaccinationsprogrammet: 

http://sst.dk/da/Viden/Vaccination/Vaccination-af-boern/Boernevaccinationsprogrammet

Se bilag nedenfor