Vækstklinik

Foto: Skolebørn
Foto: Skolebørn

Vækstklinik

Vækstklinik Svendborg

For børn og unge med over- eller undervægt.

Overvægt og undervægt kan have fysisk, psykisk og sociale konsekvenser for børn og unge.

I klinikken får I hjælp, støtte og vejledning til at håndtere barnets vækstudfordring og få en sundere livsstil.

Hvem kan deltage?

Familier med børn som vejer mere eller mindre end det Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Det er VIGTIGT, at hele familien er indstillet på at ændre vaner. Mindst en forældre skal deltage i hver konsultation.

Tilbuddet er også til familier, hvor barnet står på venteliste til julemærkehjem, eller som er kommet hjem fra et ophold på julemærkehjemmet.

Sådan foregår det:

I vil blive indkaldt til en indledende samtale.

Her vil der blive lagt en individuel plan for jeres familie, som på sigt vil hjælpe jer med at barnet opnår en sundere vægt og bedre trivsel. 

Henvisning til forløbet:

Børn under skolealderen:

Kan ske gennem jeres sundhedsplejerske eller egen læge samt til sundhedsplejens sekretær på telefon 6223 4070 eller mail til sundhedsplejen@svendborg.dk

Skolebørn:

Kan ske gennem sundhedsplejersken på barnets skole eller egen læge.

Ved spørgsmål kontakt sundhedsplejens sekretær på telefon 6223 4070 eller mail til sundhedsplejen@svendborg.dk.

Tid og sted:

Klinikkens adresse er:

Sundhedsplejens Hus

Egensevej 8

5700 Svendborg.

Konsultationerne vil foregår mellem kl. 8.00 - 15.00.

Se folder i bilag 1 nedenfor