Vækstklinik

Foto: Skolebørn
Foto: Skolebørn

Vækstklinik

For børn og unge med over- eller undervægt

Overvægt og undervægt kan have fysisk, psykisk og sociale konsekvenser for børn og unge.

I klinikken får I hjælp, støtte og vejledning til at håndtere barnets vækstudfordring og få en sundere livsstil.

Hvem kan deltage? 

Familier med børn som vejer mere eller mindre end Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Det er VIGTIGT, at hele familien er indstillet på at ændre vaner. Mindst en forælder skal deltage i konsultation.

Tilbuddet er også til familier, hvor barnet står på venteliste til julemærkehjem, eller som er kommet hjem fra et ophold på julemærkehjemmet.

Sådan foregår det:

I vil blive indkaldt til en indledende samtale.

Her vil der blive lagt en individuel plan for jeres familie, som på sigt vil hjælpe jer med at barnet opnår en sundere vægt og bedre trivsel.

Henvisning til forløbet:

Børn under skolealderen:

Kan ske gennem jeres sundhedsplejerske eller egen læge, samt til sundhedsplejens sekretær på telefon eller mail.

Skolebørn:

Kan ske gennem sundhedsplejersken på barnets skole eller egen læge.

Ved spørgsmål kontakt sundhedsplejens sekretær på telefon eller mail.

Tid og sted/Klinikkens adresse:

Sundhedsplejens Hus
Egensevej 8
5700 Svendborg

Konsultationerne vil foregå på hverdage mellem kl. 8.00 -15.00

 

Se folder i bilag 1 nedenfor