Projekt Aktiv i Naturen

Projekt Aktiv i Naturen

Projekt Aktiv i Naturen er et træningstilbud igennem Sundhedshus Svendborg til mennesker, der oplever begrænsninger i deres hverdagsliv og har enten hjertekarsygdomme, Type 2 diabetes, KOL eller kræft.

Sundhedshus Svendborg gennemførte fra august 2018 til udgangen af december 2020 projekt Aktiv i Naturen. Et træningstilbud til mennesker med kræftsygdom, hjerte-kar-sygdom, type-2-diabetes og/eller kronisk obstruktiv lundesygdom. Projektet foregik i tæt samarbejde med naturvejledere fra Svendborg natur- og Miljøskole og med støtte fra Friluftsrådet.

Målet var, at deltagerne fik øget deres sundhed og livskvalitet ved at være i naturen og bruge den aktivt med træning og naturformidling. Derudover var det vores håb, at deltagerne:

  • Fik lyst til at være i naturen
  • Lærte, hvordan de bedst kunne træne i forhold til deres sygdom
  • Fik udbytte af træningen i form af socialt samvær og erfaringsudveksling
  • Blev fortrolige med at være aktive i naturen og kunne fortsætte på egen hånd

Træningen foregik på hold med fremmøde to gange om ugen i naturen uanset vind og vejr. Et forløb var tidsbegrænset og træningen blev tilpasset den enkeltes funktionsniveau og behov.

Vi blev positivt overrasket over resultaterne. Mellem 72-82% af deltagerne opnåede bedre trivsel og livskvalitet, bedre humør, bedre mentalt og psykisk velvære, samt bedre fysisk form og helbred. Som en af deltaqerne sagde undervejs: "Jeg er blevet mere robust, både fysisk og psykisk".

Nedenfor på denne side kan du i projektets slutrapport læse de erfaringer, vi har gjort i arbejdet med projektet og se projektets overordnede resultater og i bilagsrapporten, som du ligeledes finder her nedenfor, finder du projektets samlede resultater.

Vi håber, at fagpersoner i kommuner, organisationer, mv., kan hente inspiration til at bruge naturen i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, og vi står gerne til rådighed med yderligere oplysninger.

Ligeledes vil vi gerne nå ud til borgerne med vores gode erfaringer, så mange flere kan få glæde af træning i naturen. Derfor har vi, i samarbejde med Svendborg Natur- og Miljøskole, lavet en lille håndbog "Træn dig sund og glad i naturen". Den indeholder dels naturvejlederguide til 12 skønne trænings-steder på Sydfyn, og dels øvelser, der kan laves i naturen. Håndbogen er også målrettet alle vores projektdeltagere, som vi håber vil holde fast i træningen i naturen.

Træning i naturen anno 2021

Vi blev positivt overraskede over resultaterne i projektet, og Sundhedshus Svendborg har nu træning i naturen som et fast tilbud, når borgere kommer til rehabilitering og genoptræning i Sundhedshuset.

Link: https://friluftsraadet.dk/tilskudsprojekter/aktiv-naturen 

Læs også artikel i Danske Fysioterapeuters fagblad om projekt Aktiv i Naturen:

Link: https://www.fysio.dk/fysioterapeuten/arkiv/nr.-3-2021/de-glemmer-sygdommen-nar-de-kommer-ud-i-naturen

Læs bogen Træn Dig Glad og Sund og så gode råd og øvelser. Følg linket herunder:

Link: TRÆN DIG SUND OG GLAD I NATUREN - Pixibog