Børn og unges sundhed og trivsel 2017

15. august 2017 - subsiteadmin

Børn og unges sundhed og trivsel 2017

Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen og Skoleafdelingen har i forsommeren indsamlet data til en ny sundhedsprofilundersøgelse for 5., 7. og 8. klasser i Svendborg Kommune. Data fra undersøgelsen er nu bearbejdet og er præsenteret i Børn- og Ungesundhedsprofilen 2017.

Helt overordnet viser Børn- og Ungesundhedsprofilen 2017, at der er positiv sundhedsadfærd og god trivsel blandt børn og unge i 5., 7. og 8. klasser på Svendborg Kommunes folkeskoler. Der ses generelt en god udvikling siden de tilsvarende undersøgelser i 2010 og 2013, men der er fortsat områder, som kommunen kan arbejde på at understøtte yderligere.

Læs flere resultater fra undersøgelsen i Børn- og Ungesundhedsprofilen 2017 i vedhæftede fil.