Sundhedsfaglige oplæg i Dagtilbud

Sundhedsfaglige oplæg i Dagtilbud

Sundhedsfaglige oplæg i dagtilbud

Alle dagtilbud i Svendborg Kommune tilbydes oplæg af en sundhedsplejerske 2 gange årligt af 1 times varighed. Oplægget indeholder generel sundhedsfaglige viden med udgangspunkt i emner, som vedrører alle familier og det pædagogiske personale. Med oplæggene er hensigten, at stimulere og udfordre det pædagogiske personales forståelse af sundhed, så de bliver bedre til at planlægge aktiviteter og handle sundhedsfremmede over for børnene, samt indlede til dialog om sundhedsfremme med udgangspunkt i den enkelte institutions egne værdier.

Sundhedsplejen udsender hvert 2. år et katslog med de opdsterede sundhedsfaglige emner, som tager udgangspunkt i forebyggelsespakkerne fra sundhedsstyrelsen, samt ønsker og behov fra personalet i dagtilbud.

Se katalog i bilag 1 nedenfor
Vil du have teksten i bilaget læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)