Sundhedsundersøgelse af elever (ETOS)

Sundhedsundersøgelse af elever (ETOS)

ETOS Svendborg – Elevers trivsel og sundhed

I foråret 2013 gennemførte Forebyggelsessekretariatet en spørgeskemaundersøgelse hos alle 5., 7. og 9. klasses elever i Svendborg Kommune.

På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen er der udarbejdet en rapport ETOS Svendborg 2013 – Elevers trivsel og sundhed. I rapporten finder du et øjebliksudtryk for elevernes sundhed indenfor følgende områder:

 • Helbred og trivsel
 • Mental sundhed
 • Krop og kropsopfattelse
 • Kost
 • Fysisk aktivitet
 • Rygning
 • Alkohol og stoffer
 • Kroppens udvikling og seksualitet
 • Tandbørstning
 • Søvn
 • Solariebrug

Samt andre interessante oplysninger om elevernes sundhed.

De tre første sider i undersøgelsen er en sammenfatning, som giver et hurtigt indblik i undersøgelsens resultater.

Undersøgelsen er iværksat af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i samarbejde med Børn og Unge området. Undersøgelsen skal skabe et billede af børnenes og de unges sundhedstilstand.

Undersøgelsen skal være med til at pege på relevante indsatsområder samt fungere som monitorering af sundhedstilstanden hos Svendborg Kommunes børn og unge. Den første ETOS Svendborg blevet gennemført i efteråret 2010 og vil blive gentaget hvert andet år