Mad- og Måltidspolitik for børn og unge 0-16 år

Mad- og Måltidspolitik for børn og unge 0-16 år

Mad- og måltidspolitikken for børn og unge 0-16 år i Svendborg Kommunes dagtilbud, skoler og SFO’er blev godkendt af Sundheds- og forebyggelsesudvalget samt Udvalget for Børn og Unge i december 2011.

Politikken har et overordnet princip, Råderummet er forældrenes og tre mål. Læs mere om princippet og de tre mål herunder:

  • Råderummet er forældrenes
  • Skab den gode oplevelse
  • Følg kostrådene
  • Spis gerne økologiske fødevarer, der følger årstiden

Vi spiser mad – ikke ernæring

Sund mad og det sunde måltid består af de fire elementer, der er illustreret herunder

Det er vigtigt, at alle fire elementer er tænkt ind i arbejdet med børn, mad og måltider.

Når man anskuer arbejdet med mad og måltider på denne måde, giver det mening, at politikken udleves nedefra og ikke dikteres oppefra. Det gør det bl.a., fordi en aktiv inddragelse af alle fire elementer kan være medvirkende til at børn udvikler kundskaber, færdigheder og et sprog omkring maden - og dermed maddannelse.

Maddannelse handler om at udfordre børnenes nysgerrighed og give dem mulighed for at være undersøgende. Derved tilegner de sig viden og erfaring om bl.a. fødevarer, måltider og forbrug. Til at understøtte politikken og udmøntningen af politikken, er der udarbejdet to idéhæfter. Idéhæfterne giver inspiration til arbejdet med mad og måltider i henholdsvis dagtilbud samt skole og SFO.