Tilbud om foredrag, kurser, aktiviteter m.m.:

Kalender

12. sep 2019 16:00 - 16:00
Motorik, sansning og bevægelse

Motorik, sansning og bevægelse

Motorik, sansning og bevægelse

Torsdag den 12. september eller tirsdag den 19. november 2019

 kl. 16.00 – 17.30

Sted: Sundhedsplejens Hus, Egensevej 8, Svendborg

 

Vil I have ideer til, hvordan I støtter jeres barns motoriske udvikling gennem naturlige bevægelser i hverdagen?

Vil I vide mere om, hvordan I hjælper jeres barn til at få stimuleret alle sanserne i passende mængde?

Der vil være et kort oplæg omkring barnets motoriske- og sansemæssige udvikling med plads til spørgsmål og konkrete aktiviteter og lege – du/I kan også bare komme for at lytte. 

Formålet med oplægget er at give jer viden og ideer til almindelige hverdagsaktiviteter, der støtter jeres barns motoriske og sansemæssige udvikling.

Sundhedsplejen i Svendborg afholder dette arrangement for forældre til børn i alderen 0 - 1 år – du/I er meget velkomne til at tage barnet med. 

 

Oplægsholdere er ergoterapeut Trine Tved Viskum og fysioterapeut Mette Julie Sørensen fra Ergo- og Fysioterapien, Børn og Unge, PPR Svendborg, begge med alsidig erfaring fra børneområdet.

Tilmelding senest en uge før på mail: mette.julie.sorensen@svendborg.dk (først til mølle – max 8 familier)

29. aug 2019 07:45 - 07:45
Familiecafe - Mad til små - fra mælk til familiens mad

Familiecafe - Mad til små - fra mælk til familiens mad

Familiecafe

Mad til små –fra mælk til familiens mad


29. August ved sundhedsplejerske Camilla Friis
10. Oktober ved sundhedsplejerske Petra Karlström
28. November ved sundhedsplejerske Petra Karlström


Sted: Sundhedsplejens hus, Egensevej 8, Svendborg
Tid: fra klokken 10 –12
6223 4070