Råderum

Råderum

Det bærende princip for det lokale arbejde med mad og måltider er, at Råderummet er forældrenes

Når vi siger, at råderummet er forældrenes, betyder det, at barnet og den unge ikke skal have mad, der fylder råderummet, mens det færdes i kommunale institutioner. I Svendborg Kommune er børnenes råderum således forældrenes og ikke kommunens.

Råderummet betegner den mængde energi, en person må indtage fra mad med tomme kalorier.

Det betyder at princippet skal tolkes således:

 • Den mad, der serveres/tilbydes i dagtilbud, skoler samt SFO’er ikke må fylde råderummet
   
 • Madpakken betragtes som forældrenes. Der opfordres til dialog om, at madpakken lever op til De 8 kostråd
   
 • Fejring af enkeltpersoners fødselsdage er omfattet af princippet, såfremt det foregår indenfor den tidsramme, der normalt betragtes som værende institutionstid. Eks. hvis dagtilbuddet besøger et barn hjemme
   
 • Mad som tilbydes flere, og som derved rækker ud over det enkelte barn eller den unge, skal leve op til princippet
   
 • Princippet kan fraviges ved særlige lejligheder. Det kan f.eks. være ved højtider, når skolen eller dagtilbuddet holder fødselsdag, sidste skoledag etc. Hvad der betragtes som særlige lejligheder, skal defineres lokalt.

Hvorvidt princippet er gældende i andre situationer, som eks. forældremøder, forældre-arrangementer, sommerfester, fællesspisninger osv. skal defineres lokalt.

 

Råderummet er afhængigt af alder
For børn under 3 år er der ikke noget råderum. Børn under 3 år skal have opfyldt kroppens behov for næring og energi til vækst og udvikling, og der er således ikke plads til mad, der ikke indeholder de nødvendige næringsstoffer.

Råderummet for forskellige aldersgrupper er illustreret med billederne her til højre. Billederne viser, hvordan råderummet kan fordeles på forskellige fødevarer over én uge.


Råderum for 0 - 2-årige – er 0 kJ om ugen

 


Råderum for 3 - 6-årige – er 2100 kJ om ugen,svarende til eksempelvis:
• ¼ sodavand eller saft
• 20 gr. blandet slik
• 10 gr. chokolade
• 45 gr. is
• 8 gr. popcorn
• 20 gr. kage

 


Råderum for 7 - 10-årige – er 4200 kJ om ugen, svarende til eksempelvis:
• ½ liter sodavand eller saft
• 45 gr. blandet slik
• 25 gr. chokolade
• 80 gr. is
• 20 gr. popcorn
• 40 gr. kage

 


Råderum for 11 - 15-årige – er 4900 kJ om ugen, svarende til eksempelvis:
• ½ liter sodavand eller saft
• 75 gr. blandet slik
• 35 gr. chokolade
• 80 gr. is
• 20 gr. popcorn
• 50 gr. kage