Hjerneskadekonsulent

Illustration af hjerneskadeområdet

Hjerneskadekonsulent

Britt Drost Nielsen og Annette Vestergaard Hansen

Hjerneskadekonsulenterne yder råd og vejledning til borgere med erhvervet hjerneskade samt til pårørende og fagpersoner. 
 

Målgruppe:

Borgere i Svendborg og Ærø kommuner med erhvervet hjerneskade i alderen 7 - 65 år, med behov for en udvidet koordineringsindsats.

 

Tilmelding og visitation: 

Borgeren kan henvises af egen læge, kommune eller fra sygehus-/hospitalsafdeling. Borgeren kan selv henvende sig.

Henvisning via nedenstående selvbetjeningsfunktion eller via kontaktoplysninger.