Tilbud til seniorer

Illustration af hjerneskadeområdet

Tilbud til seniorer

I Svendborg Kommune er der tilbud til dig, som lever et seniorliv og har fået en hjerneskade.

Dit forløb tilrettelægges i et samarbejde mellem dig, dine pårørende og fagpersoner.

Vi vurderer løbende, hvilke tilbud som passer bedst til dig og din situation.

Visitation til tilbuddene foretages på baggrund af en tværfaglig vurdering af de medarbejdere, som du er i kontakt med.


I Svendborg Kommune er tilbuddene på hjerneskadeområdet tilrettelagt i tre faser: REHABILITERING, NYORIENTERING OG VEDLIGEHOLDELSE.

 

REHABILITERING: Formålet med rehabilitering er at støtte dig i din nye livssituation efter en hjerneskade og hjælpe dig til et så aktivt liv som muligt.

Når du udskrives fra sygehus, vil du inden for syv dage blive kontaktet af en medarbejder fra Træningsafdelingen.

I vil sammen aftale det videre genoptræningsforløb.

Genoptræningen tilrettelægges efter dit behov og foregår individuelt i eget hjem eller i træningscenter. Det kan også være på hold sammen med andre ligesindede i et træningscenter i kommunen. 

Alt efter din situation kan du også møde personale fra Svendborg Kommunes sygepleje, hjemmepleje, og logopædgruppe.

 

NY-ORIENTERING: Hvis du har behov for hjælp til at orientere dig mod din nye livssituation med følger efter en hjerneskade, kan du visiteres til et nyorienteringsforløb. 

Forløbet er et gruppetilbud og foregår i et tæt samarbejde mellem medarbejdere fra kommunens Ældreområde, Socialafdeling, Voksen Special Undervisning og Sundhedsafdelingen. 

Forløbet tager udgangspunkt i dine ressourcer, og du vil få støtte og færdigheder til at mestre din nye livssituation. 

Eksempler på aktiviteter kan være: Fysisk træning, kognitiv træning, støtte til dit hverdagsliv og afprøvning af fritidsaktiviteter. 

 

VEDLIGEHOLDELSE: Hvis du har behov for vedligeholdelse af din funktionsevne, kan du visiteres til et vedligeholdelsesforløb. 

Forløbet er et gruppetilbud og altiviteterne tager udgangspunkt i gruppens ønsker og behov. Det betyder, at du vil have mulighed for at være med til at præge indholdet af tilbuddet. 

Eksempel på aktiviteter kan være gåture, spil, quiz, samtale, udflugter, kreative aktiviteter mv.