Links til hjerneskadeforeninger

Links til hjerneskadeforeninger

Hjerneskadeforeningen:  http://hjerneskadet.dk

Hjernesagen: http://hjernesagen.dk

Hjernesagens StrokeLinje: https://www.hjernesagen.dk/radgivning-om-stroke/