Specialtandpleje

Illustration specialtandpleje
Illustration specialtandpleje

Specialtandpleje

Specialtandpleje er for borgere, der ikke kan bruge de almindelige tilbud om tandpleje, fordi de har varige funktionsnedsættelser. Tilbuddet forudsætter ansøgning og visitation.

Målgruppen

Specialtandplejen tilbyder tandpleje til borgere, som ikke kan bruge de almindelige tandplejetilbud, på grund af betydelige og varige funktionsnedsættelser. Det kan f.eks. dreje sig om

 • Udviklingshæmning
 • Diagnosticeret sindslidelse
 • Autisme
 • Cerebral parese
 • Sklerose

Specialtandplejen tilbyder

 • Opsøgende, regelmæssig og forebyggende tandpleje.
 • Behandling af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tænder, mund og kæber.
 • Fremstilling af proteser efter behov

Fagpersoner med tæt kontakt til borgeren kan sende ansøgningsskema til Tandplejen Svendborg Kommune.

 • Læge
 • Tandlæge
 • Sygepleje- eller pædagogisk personale på bosteder for fysisk og psykisk handicappede.

Ansøgningen vil blive behandlet af visitationsudvalg bestående af tandplejens ledelse og socialfaglig konsulent. Ansøgning sker på en særlig blanket, og skal indeholde fyldestgørende beskrivelse, af årsagerne til at almindeligt tandplejetilbud ikke kan benyttes. Hent blanketten via linket ”Udskriv ansøgning” her på siden.

Egenbetaling

Brugere af Specialtandplejen opkræves egenbetaling på op til 2.200 kr. om året (satsen reguleres årligt).

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 133.