Projekt Aktiv i Naturen

Projekt Aktiv i Naturen

Projekt Aktiv i Naturen er et træningstilbud igennem Sundhedshus Svendborg til mennesker, der oplever begrænsninger i deres hverdagsliv og har enten hjertekarsygdomme, Type 2 diabetes, KOL eller kræft.

Overordnet handler projekt Aktiv i Naturen om at skabe nye muligheder for gode oplevelser i naturen for borgere med kroniske sygdomme, ved at deltagerne;

  • Får øget sundhed og livskvalitet ved at være i naturen og bruge den aktivt.
  • Lærer, hvordan de bedst kan træne og samtidigt tage hensyn til deres sygdom.
  • Udover selv træningen får socialt samvær og mulighed for erfaringsudveksling.
  • Bliver fortrolige med at være aktive i naturen og kan fortsætte på egen hånd.

Projektet, der er støttet med udlodningsmidler fra Friluftsrådet, havde de første hold i august 2018 og løber til og med udgangen af 2020. Det foregår i tæt samarbejde med naturvejlederne fra Svendborg Miljø- og Naturskole.

Borgerne deltager på hold inddelt efter deres funktionsniveau – ikke efter diagnose - og træningsholdene i naturen træner udenfor hele året uanset vejret. Træningsholdene træner 2 x ugentligt og et forløb på et af disse hold er tidsbegrænset. Det er naturvejledere og fysioterapeuter, der i fællesskab står for aktiviteterne.

Link: https://friluftsraadet.dk/tilskudsprojekter/aktiv-naturen 

TILMELD DIG HER: https://selvbetjening.egki.dk/479/479-12091913293661