Projekt Aktiv i Naturen

Projekt Aktiv i Naturen

Projekt Aktiv i Naturen er et træningstilbud igennem Sundhedshus Svendborg til mennesker, der oplever begrænsninger i deres hverdagsliv og har enten hjertekarsygdomme, Type 2 diabetes, KOL eller kræft.

Overordnet handler projekt Aktiv i Naturen om at skabe nye muligheder for gode oplevelser i naturen for borgere med kroniske sygdomme, ved at deltagerne;

  • Får øget sundhed og livskvalitet ved at være i naturen og bruge den aktivt.
  • Lærer, hvordan de bedst kan træne og samtidigt tage hensyn til deres sygdom.
  • Udover selv træningen får socialt samvær og mulighed for erfaringsudveksling.
  • Bliver fortrolige med at være aktive i naturen og kan fortsætte på egen hånd.

Projektet, der er støttet med udlodningsmidler fra Friluftsrådet, havde de første hold i august 2018 og løber til og med udgangen af 2020. Det foregår i tæt samarbejde med naturvejlederne fra Svendborg Miljø- og Naturskole.

Borgerne deltager på hold, hvor træningen tilpasses den enkeltes funktionsniveau og behov. Et forløb på træningsholdet er tidsbegrænset. Træningen foregår tirsdag og torsdag kl. 13.30 - 15.00 og uanset vejr og vind er vi udenfor hele året.

Her i efteråret 2020 skal et tættere samarbejde med frivillige foreninger afprøves som et led i at sikre en mere glidende overgang til tilbud i foreningsregi efter endt forløb i Sundhedshuset. Vi vil derfor sammen med dig, der træner på udetræningsholdet, hen over efteråret indimellem flytte vores træning ud i foreningerne. 

Link: https://friluftsraadet.dk/tilskudsprojekter/aktiv-naturen 

Henvend dig her og du vil blive kontaktet for mulig deltagelse: https://selvbetjening.egki.dk/479/479-12091913293661

Læs også artikel i Danske Fysioterpeuters fagblad om projekt Aktiv i Naturen:

https://www.fysio.dk/fysioterapeuten/arkiv/nr.-3-2021/de-glemmer-sygdommen-nar-de-kommer-ud-i-naturen