Projekt Hjerterytmerehabilitering

Projekt Hjerterytmerehabilitering

Rytmeforstyrrelser i hjertet i forkamrene (atrieflimren) er en af de største hjertesygdomme i Danmark.

Undersøgelser viser, at psykiske faktorer ikke alene kan forværre fysiske symptomer, men også udløse anfald af forkammerflimren.                           

Projektet har derfor et fokus på at supplere den medicinske behandling med et tilbud rettet mod livskvalitet herunder oplevelsen af uro og dermed at mindske risikoen for angst og depression.

 

Projektet er i afprøvning fra 1. februar 2019 til 30. juni 2020 og er et samarbejde mellem Kardiologisk Afdeling på OUH Svendborg, Almen Praksis i Svendborg Kommune, Hjerteforeningen, erfarne patienter og pårørende samt Sundhedshus Svendborg.

Projektet, som er støttet af SATS-puljemidler fra Sundhedsstyrelsen, går ud på at videreudvikle kommunens hjerterehabiliteringstilbud til at inkludere borgere med atrieflimren, herunder på samarbejde og koordinering mellem sygehus og kommune med et særligt fokus på social ulighed i sundhed samt screening, opsporing og håndtering af psykologiske aspekter af sygdommen.

Borgerne henvises fra Svendborg Sygehus til Sundhedshus Svendborg, hvis de har symp-tomer under atrieflimren, så som påvirkning af daglige aktiviteter eller bekymringer.                  

I Sundhedshuset tilbydes borgeren, ud fra individuelle behov afklarende, koordinerende og coachende samtaler samt træning, medicinsk yoga, sygdomsforståelse og -mestring samt værktøjer til at imødegå angst og depression. Herudover er det muligt at indgå i Sundhedshusets tilbud rettet mod rygestop, alkoholbehandling og kostundervisning/kostforløb, hvis borgeren har ønske om det.   

 

Forventningsafstemning og oplysning:

Projektet tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom i kommunen, juni 2016, Region Syddanmarks tværsektorielle forløbsprogram til mennesker med hjertesygdom, oktober 2018, National klinisk retningslinje for hjerterehabilitering 2013 samt et tidligere projekt i Region Syddanmark: 'Gode rammer for hjerterehabilitering - Et partnerskabsprojekt', 2008-2010.

Interventionen i projektet er udarbejdet i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer for patienter med atrieflimren (2019), udarbejdet af klinikere i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Titlen på den nationale kliniske retningslinje er: National klinisk retningslinje for rehabilitering til patienter med atrieflimren, atrieflagren, patienter med endokarditis og patienter behandlet med en Implementerbar Cardioverter Defibrillator (ICD). Retningslinjen inkluderer anbefalinger for fysisk aktivitet, uddannelse og psykisk støtte samt pårørendeinddragelse.

 

Link til artikel om projektet på MediYogas hjemmeside