Graviditetsbesøg

Graviditetsbesøg

Sundhedsplejen tilbyder graviditetsbesøg til alle 1. gangs fødende samt andre med behov i graviditetsuge 24-28.

Graviditetsbesøget bidrager til at få skabt et gensidigt kendskab mellem den kommende familie og sundhedsplejersken, samt at etablere en åben og tillidsfuld relation.