Tanskader eller traumer på blivende tænder

Tanskader eller traumer på blivende tænder

Kan der svares "JA" til til minimum ét af nedenstående punkter?

Kontakt da tandplejen straks.

Kontrollér tænderne efter traume (se billeder for illustration nedenfor):

 1. Er en/flere tænder tydeligt fejlstillet eller mistet (forholdsregler ved mistet tand: Se sidste side)?
 2. Er en/flere tænder knækket og kan der ses en rød plet/blødning midt på fladen, hvor tanden er knækket?
 3. Bløder det fra tandkødet omkring den/de slåede tand/tænder?
 4. Er en/flere tænder så løse, at de kan rokke mere end 1 mm frem og tilbage?

1. Løs fortand  Tænder slået ind Tand slået op

2.Knækket tand, hvor nerven kan ses i midten

3. Blødning langs tandkødsrand


Kan der svares "JA" til minimum ét af nedenstående punkter?

Kontakt da Tandplejen - barnet vil oftest få en tid dagen efter.

 1. Er der knækket noget af tanden, men der ses ikke noget ’rødt’/en rød plet/blødning midt på tandfladen, og tanden er ikke meget kuldefølsom?
 2. Er tanden kun lidt løs, og ses der ikke blødning fra tandkødet omkring tanden?

5.Hjørne knækket af fortand


Kan der svares "JA" til minimum ét af nedenstående spørgsmål?

Meld skaden til forsikringen - kontakt også tandplejen og få en tid til kontrol (dette haster ikke).

 1. Er der kun knækket ganske lidt af tanden, og har barnet ikke ondt fra tanden?
 2. Er der mikrorevner i tanden uden noget knækket af, og har barnet ikke ondt fra tanden?

1.Lille kant knækket af fortand

2.Små revner i fortand


Ved mistet tand:

 • Er tanden ren, sæt den om muligt tilbage i kæben så hurtigt som muligt. Undgå at røre ved tandroden. Barnet bør bide sammen på fx et viskestykke på vej til tandlægen.
 • Er tanden kun lidt beskidt, kan den skylles forsigtigt i spyt eller mælk, inden den sættes på plads i kæben.
 • Ellers opbevar tanden/tandstykket under overlæben (pas på, at tanden ikke sluges - alternativt må en voksen gerne holde tanden i sin mund) eller i et glas mælk.

Hvis barnet har en forsikring, der dækker tandskader, bør forældrene melde traumet til forsikringen.

Ved tvivl kontakt altid tandplejen med henblik på råd og vejledning